הלן וקארל הם זוג מורים מבייג'ינג
Huaxia שניהם הוכשרו ב
.ונשארו שם עד לסגירת המקום