המורה הוא בוגר קורס ההכשרה
.Huxia הדו שנתי ב
הוא נשאר במקום כהילר גם לאחר לימודיו.

Dong Xinjian

Was born in Shangqiu City, Henan Province in 1971. Start to practice qigong in high school in 1987, zhineng qigong in 1990, and attened the two-year teacher training class in 1993 at huaxia zhineng qigong center, then worked in the healing department of the center.

Began to study natural vision in 2004, created shuzi mingmu vision training method in 2005, created mingmu.net in 2006. So far, there are already more than ten countries’ students participated in vision training, and the effect is obvious.