מתגורר כיום בבייג'ינג
Huaxia היה מזכירו של ד"ר פנג ב