מרכז לרפוי באמצעות ג'יננג צ'יקונג . המורים שבתמונה הם בוגרי הכשרת המורים הדו שנתית Huaxia.