Teacher Zhu conghua( ling tong)
הכשרה: הכשרת מורים
Huxia.